Energji e Rinovueshme

Risija e burimeve të ripërtëritshme

Kalimi masiv nga qymyri dhe energjija tradicionale, e mbështetur nga BE-ja për të financuar projekte për të gjeneruar energji nga burime të rinovueshme, është një nga nevojat për të mirë-planifikuar dhe ekzekutuar programet e sigurimit në këtë fushë të ndërlikuar dhe të specializuara.

MAI ka programe të pakrahasueshëm të ekspertizës së ndërtimit në disa vende të Evropës Qendrore. Këto programe janë të dizenjuara me kujdes në përputhje me të gjitha kërkesat e financimit të BE-së, duke plotësuar nevojat e të siguruarit, investitorëve dhe palëve të interesuara.

Njohuritë Lokale – Ekspertiza Globale

Përveç fuqisë së tregjeve lokale për të siguruar kushtet konkurruese, dhe duke siguruar mbështetje të dedikuar të menaxhimit të dëmeve, MAI i ofron projekteve të energjisë së ripërtëritshme disa përfitime të rëndësishme;

  • Ekspertizë të gjerë në sektorin e energjisë
  • Kontakte  të pakrahasueshëm midis investitorëve
  • Njohuria lokale e nevojave specifike
  • ‘Feet on the ground’ për të mbështetur biznesin

Ne gjithashtu ofrojmë lidhjet tona të shkëlqyera për tregjet e Londrës dhe Bermudës, si dhe Risiguruesit më të mëdhenj për të ofruar risigurimin më konkurrues për siguruesit lokalë, duke ofruar kështu një shërbim të plotë.