Kargo Marinë e Logjistikë

MAI ofron një gamë të gjerë shërbimesh në industrinë e anijeve brenda rajonit të EQL, duke përfshirë përgjegjësinë Hull dhe mbulimin e ngarkesave për anije detare dhe lumore. Ne jemi edhe ndërmjetësi i parë në rajonin e EQL që ka zhvilluar një produkt online për transportues dhe ngarkues e shkarkues mallrash që ofron mbulim të plotë mbuluar derë më derë – dhe momental.

Marine Insurance Express (MIE) është një sistem on-line sigurimi mallrash detar që lejon transportuesin e mallrave të mbulohet brenda disa minutash, dhe të prodhojnë certifikatën e sigurimit nga printeri i tyre, pa pasur nevojë të presin që ta kenë të dorëzuar. Sistemi është projektuar për të lejuar ndërmjetësit e vegjël dhe të mesëm të transportit të konkurrojnë kundër konkurrentëve të tyre më të mëdhej në drejtim të shërbimeve të ofruara për klientin duke rritur të ardhurat e tyre dhe maksimizuar kënaqësinë e klientit.

MIE gjithashtu të jep mundësinë që të përdoret nga brokerat dhe siguruesit partnerët tanë, i cili i mundëson atyre për të ofruar shërbime të sofistikuara sigurimit on-line për klientët e tyre.

Klikoni këtë buton që të kaloni në faqene e MIE :   Marine Insurance Express

Tarifa fleksibël

Sistemi ka një gamë tarifash standarde të cilat janë llogaritur menjëherë online dhe ofrojnë kursime të konsiderueshme kundër mbulimeve standarde të mallrave, si dhe kushte shumë të plota që mbulojnë humbjet, dëmet dhe përgjegjësitë.

Mbulimi është ndërkombëtare, dhe lidhur në BE: MIE mund të përdoret për të siguruar pothuajse çdo lloj ngarkese mallrash, përmes çfarëdo mjeti transporti, për në dhe nga çdo pikë në botë.

Përveç sistemit normal, ne mund të ndërtojmë paketa me porosi për brokera dhe forwarders mallrash që mund të jenë të përshtatura për të përfshirë logot e tyre, dhe madje plotesimi i nevojave i një klienti të veçantë.

Multilingual 

Faqja e Marine Insurance Express ofron aksesin e plotë shumëgjuhësh dhe në gjuhët e mëposhtme:

Anglish
Hungarisht
Polonisht
Sllovakisht
Çekisht
Letonisht

Sistemi është duke u përkthyer dhe në gjuhën Kineze dhe në disa gjuhë të tjera