Përfitimet e Punonjësve

Zgjerimi me shpejtësi i kërkesës për përfitimet e punonjësve

Tregu për përfitimet e punonjësve në Evropën Qendrore dhe Lindore po rritet, gati dy të tretat e kompanive të anketuara nga Shoqata e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SHRM) deklaron përfitimet e punonjësve në faqet e tyre.

Organizatat në rajon shohin shpërblimet e mundshme nga një programi të mirë të përfitimit të punonjësve,për mbajtjen e punonjësve dhe motivimit  e tyre, si dhe për tërheqjen e stafit të kalibrit të lartë.

Fushat kryesore të cilat janë në rritje, dhe me të cilat MAI ndihmon klientëve të saj të ndërtuar programe, përfshijnë:

  • Programet e motivimit dhe ruajtjes
  • Sigurim shëndetsor
  • Shpenzimet mjekësore
  • Sigurimi i jetës
  • Aksidente personale
  • Pensionet me planet e ndryshme të daljes në pension

Vende të ndryshme, nevoja të ndryshme

Shumë vende brenda rajonin të EQL ofrojnë një kujdes shëndetësor të financuar nga shteti, kështu që opsionet për kujdesin mjekësor privat ndryshojnë në të gjithë rajonin.

Përfitime si sigurimi shëndetësor, aksidentet personale, sigurimi i jetës dhe fondet e pensioneve private aktualisht kërkohen nga stafet e shumë kompanive, kërkese që i vendos dhe kompanitë para faktit që duhet të zhvillojnë dhe të implementojnë këto programe.

Forcë rajonale, njohuri lokale

Ka variacione të konsiderueshme të përfitimeve nga pensionet shtetërore dhe nevojave për financim në të gjithë rajonin, si dhe pritshmëritë e punonjësve. Në shumë vende të EQL mosha e daljes në pension është më e ulët se në BE, por shumë qeveri janë duke rishikuar.

Këta faktorë janë një nga shkaqet e inkubimit të skemave private të përfitimeve sfiduese në rajon, sidomos për kompanitë që operojnë në vende të shumta.

Ne punojmë me kompani në të gjithë rajonin për të ndërtuar programe të dedikuara që i përshtatet nevojave të secilit vend, dhe të sigurojë punonjësit me një paketë solide përfitimesh.