Rreth Nesh


Misioni ynë

Kur MAI CEE është themeluar në vitin 1990, misioni kryesor i kompanisë është që të ofrojë një shërbim të klasit ndërkombëtar dhe ofrimi i produkte moderne në sigurime për klientët tanë. Ne e kemi arritur këtë duke tërhequr dhe mbajtur profesionistët më të talentuar të sigurimit dhe mbështetjen e këtyre profesionistëve me sistemin e state-of-the-art dhe mundësimin e produkteve për të siguruar një shërbim të dedikuar për klientët që kërkojnë sigurim në Europen Qëndrore dhe Lindore.

Këto parime janë ende të rëndësishme për kompaninë tonë. Talenti që kompania është në gjendje të vendosë në emër të klientëve tanë është i klasit botëror, reputacioni ynë është i përforcuar, dhe back-office ynë e sistemet tona të vendosjes janë aq të efektshme sa që ne jemi në gjendje ti përdorim ato për të zhvilluar dhe për të mbështetur produkte të reja të sigurimit kudo në rajon

Thellësia dhe shkalla e lartë e përvojës

Të gjithë anëtarët e ekipit të menaxhmentit të lartë  të Mai CEE sjellin një përvojë të çmuar në rolet e tyre. Prejardhjet e tyre përfshijnë të gjithë emrat më të mirënjohur e industrisë së Brokerimit, si dhe shumë nga siguruesit më të njohur, si në arenën ndërkombëtare dhe në rajonin e Europes Qëndrore dhe Lindore.

Por talenti i mirë shkon shumë më tej se sa vetëm përvoja në industri. Ekipi ynë menaxhimit ka një përvojë dhe në fushat jashtë sigurimit si për të përmendur vetëm disa: biznesit, shërbimeve financiare, energjisë, transportit dhe mbrojtjes.

Të pavarur për shërbim më të mirë

Ka pesë grupe të mëdha brokerash aktivë brenda rajonin e EQL, por MAI është i vetmi që është në të vërtetë i pavarur nga diktati i investitorëve të korporatave të mëdha; ku ndërtimi i marrëdhënieve reciprokisht të dobishme e afat të gjata është qëllimi kryesor i menaxhimit tonë,  dhe ku ju jeni të garantuar që biznesi juaj do të njihet dhe të kuptohet nga një anëtar i ekipit të menaxhimit të secilit vend që ne mbulojmë. Ne jemi i vetmi grup i tillë fokusuar ekskluzivisht në rajonin e EQL.

Është paqëndrueshmëria në rajonin e EQL dhe shumë prej tipareve kulturore, të cilat ndryshojnë nga një vend në tjetrin duket e çuditshme për kë e sheh nga jashtë. Duke punuar me MAI CEE klientët kanë komoditetin e relaxit në dijeni se ekipi ynë e njeh mënyrën e operimit në ςdo shtet, dhe gjithmonë do të veprojë në interesin më të mirë të klientit: ne pranojmë se në afatgjatë, një marrëdhënie e tillë do të jetë gjithmonë e dobishme për të dy palët.

Ekipet tona janë të përbëra nga angazhime profesioniale në rajon, angazhime të fokusuara në ndërtimin e marrëdhënieve besimplota dhe afatgjate: ofrimin e vazhdimësisë dhe stabilitetit në një mjedis shpeshhere me ndryshime të përkohshme, profesionalizëm i tillë që na lejon që të fuqizojmë ekipet tona, duke i lejuar atyre për t’iu përgjigjur sa më shpejt nevojave të klientit

Shqipëria – një vend i mundësive të qeta

MAI CEE është I vetmi broker ndërkombëtar i sigurimimeve dhe risigurimeve i pranishëm në Shqipëri, ende vendi ofron mundësi të panumërta, dhe tërheq investimeve të konsiderueshme për projektet e mëdha të infrastrukturës dhe energjisë. Aktualisht MAI Sh.a. po punon në projekte të energjisë, transportit dhe telekomunikacionit

Tregu shqiptar i sigurimeve është ende relativisht i vogël, por është duke kaluar në një periudhë rritjeje. Pavarësisht ndjeshmërisë së fortë të çmimeve, volumi i primeve bruto ka pasur një rritje prej 21.18% në vitin 2015.

Rritja e fortë në jo-jetë

Të ardhurat nga primet bruto për siguruesit nga produktet vullnetare të Jo-Jetës u rrit me 23.43% në vitin 2015 në krahasim me vitin e kaluar.
Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje erdhi në linja personale dhe produkteve të shëndetit, aksidenteve personale si dhe të pronës e produkteve motorike
Mulimet nga zjarri dhe dëmtime e tjera të pronës zënë mbi 15% të portofolit të sigurimeve por sektori motorik mbetet sektori më i madh i tregut të përgjithshëm shqiptar të sigurimeve me mbi 64%.

Kjo rritje thekson rritjen e ndërgjegjësimit në Shqipëri e për nevojën e sigurimit, dhe oreksin për kushte konkurruese.

Ndërtimi i një biznesi brokerimi

Një nga aspektet më interesante e të qënurit brokeri i parë i sigurimeve që operon në Shqipëri është se tradicionalisht klientët dhe siguruesit kanë operuar direkt me njëri-tjetrin, shpesh si rezultat dhe konkurrenca ka qenë e kufizuar, kështu që koncepti i bashkëpunimit me një broker si MAI CEE është e pazakontë.

Ofertimi I MAI CEE është shumë tërheqëse për të siguruarin, pasi ne japim nivelet e shërbimit që janë shpesh edhe mbi ato që të siguruarit janë mësuar të marrin, veçanërisht në negocimin e termave dhe kushteve më të gjera

albania2