Programet Affinity

Programet e sigurimit për skemat e afinitetit

MAI CEE ka zhvilluar programe me një numër të grupesh afiniteti rreth botës për të sjellë benefite e paketa sigurimi me kosto të ulët për anëtarët e tyre.

Çfarë është një program afiniteti?

Një program afiniteti është krijuar duke përdorur fuqinë blerëse të një grupi njerëzish me një interes të përbashkët, të tilla si një shoqata e avokatëve, klientët e një rrjeti kombëtar apo rajonal supermarketesh, konsumatorëve të telefonisë mobile, shoqatat sportive, etj për të krijuar një skemë shpesh në lidhje me interesin e tyre të përbashkët apo aktivitet që ka potencialin e blerësve për të krijuar një ekonomi të shkallës që lejon krijuesin e programit për të shtuar vlerën si për anëtarët e grupit dhe organizatorët e grupit. Ajo nuk duhet të jetë sigurim i pastër, por mund të zgjerohet për të përfshirë zbritje në dyqane, pompat e karburanteve, hotelet duke ulur çmimin e shërbimeve të ndryshme  të gjitha në varësi të nevojave të grupit.

Pse një program afiniteti?

Arsyet janë të ndryshme për çdo grup. Arsyet e përbashkëta për ndërmarrjet komerciale janë për të reduktuar braktisjen e klientit, duke rritur mbajtjen e konsumatorëve, dhe   tërheqjen e  klientëve  të rinj. Për subjektet jo-komerciale, arsyet janë për të rritur përfitimet e anëtarësimit të organizatës: duke përdorur fuqinë blerëse të mijëra anëtarëve për të ulur çmimet dhe për të sjellë produkte të reja.

Për rritjen e vlerës së produktit të tyre me ofrimin e  shërbimit të një produkti sigurimi të dy subjektet komerciale dhe jo-komerciale mund të përdorin skemat e afinitetit për të prodhuar (ndonjëherë shumë të rëndësishëm) të ardhura shtesë për anëtarin e përfitimeve të skemës .

Përkujdesja ndaj anëtarëve

Programet tona të afinitetit kombinojnë të gjitha përfitimet e një produkti të sigurimit global, me nivel të lartë të shërbimit me të cilin MAI ka ndërtuar reputacionin

  • Mbështetur nga siguruesit globale
  • Kontrata të nënshkruara në nivel lokal për të përmbushur kërkesat rregullatore
  • Suporti i dedikuar ndaj dëmeve
  • Përpunimi “Easy premium”
  • Operimi ”hassle-free “

Vendosja e një skeme afiniteti mund të jetë komplekse, por MAI ka ekspertizë, kontaktet dhe përvojë për t’ju ndihmuar të bërë atë.