Fondet e kapitalit privat

Fondet e kapitalit privat janë një vektor i madh i investimeve në rajonin e EQL për zhvillimin e infrastrukturës dhe zhvillimin e projekte të reja, si dhe biznese të përgjithshme. Ka edhe disa qindra fondet private të kapitalit që investojnë në Evropën Qendrore dhe Lindore, CIS dhe Kaukazit që janë të vendosura në rajon; me qendrat e mëdha në Moskë, Pragë, Vjenë dhe Varshavë.

Ndërsa kapitali nuk mund të jetë i mbrojtur nga rreziku komercial, ekzistojnë faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në dëmshpërblimet e dëmeve të pronës dhe aksidenteve si p.sh. nëpërmjet kërcënimeve mjedisore dhe terrorizmit. Ne mund të ofrojmë mbulime sigurimi të përshtatura për të mbuluar detyrimet e mundshme që rrjedhin nga garancitë dhe detyrimeve për një kontratë, duke bërë në këtë mënyrë një transaksion të mundshëm dhe rrezikun e menaxhueshëm.

Fondet private janë të investitorëve profesionistë me një horizont afatshkurtër, dhe për këtë arsye ata janë më të interesuar në çështjet e sigurimit sepse si investitorë profesionistë që ata janë më të vetëdijshëm në lidhje me mbrojtjen e investimeve të tyre nga katastrofat, dhe si investitore afat-shkurtër, janë të prirur për të bërë gjithshka që investimi të jetë sa më i sigurtë gjatë periudhës së tyre të investimit.

Kompanitë e Kapitaleve Private 

MAI ka vepruar si një ndërmjetësi i sigurimit / këshilltari për fondet e kapitalit privat prej shumë vitesh dhe kupton çdo aspekt dhe problematikë të mundshme mbi sigurimin e fondeve private të kapitalit.

Klikoni butonin që të kaloni në faqen e internetit të Equity Partners Global Risk:   Equity Risk Partners

Si anëtar eksluziv i Equity Partners Global Risk në Evropën Qendrore, MAI CEE është në gjendje të ofrojë duediligence perfekte dhe shërbim ndërmjeshtësimi në mbi 90 vende. MAI CEE ofron një grup të veçantë të shërbimeve për të mbrojtur dhe për të maksimizuar mundësitë e investimeve të klientëve, shërbime që nuk janë në dispozicion të çdo ndërmjetësi tjetër të sigurimi në rajon, duke përfshirë:

 • Raportet “Due Diligence” mbi sigurimin e investimit potencial të kapitalit privat:
  • Format uniform në të gjitha shtetet.
  • Përgjigje e shpejtë dhe informacion në kohën e duhur.
  • Akses i sigurtë online i të gjithë dokumentacionit nga kudo në botë.
  • Sinergji dhe mundësi për uljen e kostove i identifikuar me planin e implementimit.
  • Vënia në dukje të mangësive në mbulime duke e krahasuar me pasojat e kostovo të pritshme.

 • Vendosja e sigurimeve të veçanta të tilla si garancitë .
 • Menaxhimi i programit të sigurimit pas blerjes së investimit, duke përfshirë menaxhimin e të gjithë Evropën Qendrore dhe Lindore jo vetëm nga zyrat active të MAI CEE por dhe më gjerë

Problematikat me Private Equity

Vendimet mbi fondet e kapitaleve private merren shpesh me një shpejtësi të habitshme, kështu që është shumë e dobishme për një fond të kapitalit të investuar të jetë në gjendje të përfitojë nga aftësia Mai CEE për të reaguar dhe për të prodhuar vlerësimet dhe propozimet në afate kohore jashtëzakonisht të shkurtra

Kompania është shumë e përgatitur në kompleksitetin e garantimit të qeverisjes së mirë dhe përgjegjësisë sociale të korporatave për investimet të reja, dhe është në gjendje të shfrytëzojë rrjetin e gjerë të kontakteve lokale tona në emër të investitorëve që operojnë në të gjithë rajonin e EQL.