Menaxhimi i Dëmeve

Kthimin e besimit në trajtimin e dëmeve

MAI ka ndërtuar një reputacion të fortë për cilësinë e shërbimit të saj në menaxhimin e dëmeve për shkak të shpejtësisë dhe efikasitetit të shërbimit tonë të klientëve. Ne ofrojmë këtë shërbim jo vetëm për klientët tonë ekzistues , por gjithashtu mund të sigurojmë dhe ekspertë dëmesh për dëme të ndodhura nga sigurime që janë vendosur pa përfshirjen tonë si broker.

Ne ofrojmë menaxhimin e kërkesave për një gamë të gjerë të kompanish, duke filluar nga menaxhimi i garancisë për pajisjet elektronike, me menaxhimin e dëmeve të kartonit jeshil për siguruesit,duke siguruar një shërbim të plotë për dëmet e transportuesve ndërkombëtare që veprojnë në rajon.

Shërbimi end-to-end

Shumë nga ekonomitë e CEE janë ende në zhvillim, kështu që nuk kanë gamën e ekspertizës dhe aftësive të pritura nga klientët perëndimore dhe siguruesit.

Për këtë arsye ne ofrojmë një portofol të plotë të shërbimit që mund të përshtatet sipas nevojës, duke përfshirë:

  • Axhustimi i humbjeve
  • Menaxhimi i kërkesave
  • Regjistrimi online i dëmeve
  • Përpunimit i dokumentacionit
  • Dëmshpërblimi i dëmeve

 

Shërbimi i menaxhimit të dëmeve të Mai Cee është një lider në rajonin e CEE, jo vetëm për shkak se ajo është e plotë, por edhe sepse ne kemi ofruar një nivel të qëndrueshëm të përsosmërisë së shërbimit në të gjithë rajonin