MGA (APM)

Menaxhimi i zhvillimit përmes APM-ve

APM (Agjent i përgjithshëm menaxhues) janë Agjentë sigurimesh që i është dhënë autoritet më i gjerë nënshkrimi kontratash në emër të siguruesit. Zakonisht ata mund të vendosin tarifa, të kontrollojnë përzgjedhjen e nënshkrimeve ditore, dhe të trajtojnë shumicën e kërkesave në emër të Siguruesit të tyre.

Prej APM-ve përfitojnë klientët duke shtuar lehtësi dhe kthim të shpejtë në marrjen e mbulimit. Sepse në jemi duke i ofruar nënshkruesve të kompanive të sigurimit një vëllim më të lartë të biznesit, kushtet dhe normat mund të jenë më konkurruese.

MAI ka qenë aktiv për disa vite ngritjen APM-ve për zyrat e veta të Mai CEE, si dhe duke ndihmuar dhe brokera të tjerë për të ngritur APM-të e tyre

Nga motoriket tek ngarkesat

MAI CEE aktualisht operon disa APM që janë duke shijuar suksesin e fortë komerciale, duke përfshirë edhe ”Sigurimi Detar Express” (SDE/MIE) për blerjen online të sigurimit në mbarë botën për mallrat dhe “MAI Kasko ” që ofron sigurimin motorik në Hungari.

MAI RE (Zyra Mai CEE e risigurimit), ka vendosur edhe APM të reja për klientë broker në Itali, Letoni dhe Estoni dhe është duke punuar në mënyrë aktive në zhvillimin e llogarive të reja APMve.