Risigurimi

Zvogëlimi i rrezikut përmes risigurimit

MAI CEE është partnere e MAI-Re: dikur pjesë e grupit të kompanive MAI CEE, MAI-Re tashmë është një kompani e pavarur në pronësi të Hugo Barker.

Shkalla e ndryshme e zhvillimit social dhe ekonomik në të gjithë rajonin e EQL do të thotë se shumë sigurues lokalë tani janë duke nënshkruar një gamë shumë më të gjerë të rreziqeve të mëdha dhe komplekse, sidomos në pronë dhe pergjegjësi.

MAI-Re gëzon marrëdhënie të shkëlqyera me risiguruesit kryesorë të botës dhe tregjeve globalë, dhe ka punuar me siguruesit lokalë në të gjithë rajonin që nga mesi i viteve 1990 në ndërtimit e programeve të risigurimit për portofolet e tyre, veçanërisht motorike dhe të pronës, si dhe ofrimin e zgjidhjeve të risigurimit për risqet e tyre më të mëdha.

Traktat apo fakultativ?

MAI-Re zhvillon programe risigurimi me traktate për siguruesit lokale në të gjithë rajonin e EQL me specialistë si Mynih Re, Swiss Re, SCOR dhe Hanover Re etc.

MAI-Re vendos dhe risigurime për rreziqe të vetme (fakultative) dhe punon ngushtë me tregjet në Londër për risqet specifike, dhe veçanërisht për rreziqet në fushat e mëposhtme:

  • Aviacioni
  • Marine
  • Gas dhe Naftë
  • Përgjegjësi Profesionale/D&O