Rrjeti Global

Një Rajon – një nivel i ekselencës

MAI ka funksionuar në rajonin e Evropës Qëndrore dhe Lindore për mbi 25 vjet, dhe ofron qasje unike në tregjet e sigurimeve në të gjithë rajonin për kompanitë që operojnë në këtë rajon, direkt ose nëpërmjet partnerëve tonë. Asnjë Broker tjetër në rajon nuk ka një fleksibilitet të tillë në rrjetin e tyre ndërkombëtar.

Ky rrjet është një nga pikat më të forta të kompanisë dhe është ndërtuar me kujdes për të siguruar që klientët tanë, partnerët dhe siguruesit të gëzojnë një standard të lartë të shërbimit në të gjithë rajonin.

I gjithë stafit ynë flet rrjedhshëm në shumë gjuhë, minimalisht anglisht dhe një gjuhë tjetër të Evropës Perëndimore përveç gjuhës së tyre amtare.

Kjo na jep një empati të fortë për klientët që veprojnë në vendet e tyre. Ne ofrojmë një shërbim të dedikuar për ta, duke i siguruar një informacion të detajuar, si dhe mundësitë dhe rreziqet e operimit në çdo vend.

Qasje e integruar

Rrjeti i zyrave të MAI është në 13 vende të ndryshme të EQL. Ne gjithashtu punojmë në partneritet dhe me ndërmjetësit lokale në të gjithë rajonin e EQL. Kudo që të operoni me MAI, ose me një nga partnerët tanë, ju do të përfitojnë nga një etikë të përbashkët dhe përsosmëri të shërbimit.

I gjithë rrjeti i MAI ofron një gamë të gjërë shërbimesh, duke përfshirë edhe shumë shërbime të cilat dhe grupet e mëdha të korporatave të Brokerimit nuk i janë në gjendje ti përgjigjen.

Shërbimet e ofruara për klientët tanë përfshijnë:

  • Konsulencë mbi të gjitha klasat e sigurimit
  • Lëshimi i policave
  • Insurance due diligence
  • Rilevim i rrezikut
  • Negociatat me siguruesit ndërkombëtarë dhe lokale
  • Policat fronting
  • Trajtimin e dëmeve
  • Vendosja e programeve globale me DIC/Dil sipas kërkesave

 

Të gjitha zyrat tona punojnë mbi parime të përbashkëta operative dhe standarte që jane të njohura për kompanitë që operojnë në tregjet perëndimore.

Talent i veçantë

MAI është një lider në mesin e brokerave që mbulojnë rajonin në ofrimin e një niveli jashtëzakonisht të lartë të talentit dhe aftësive..